SymbolLa
Latinskt namnLanthanium
Atomnummer57
Fas6
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa138,9055
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,1
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d1 6s2
Densitet [g/cm3]
6,166
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
921
Kokpunkt [°C]
3457
Kovalentradie [pm]
169
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
13,5
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,19
Upptäckt
1839
Hårdhet [Mohs skala]
2,5
Vickershårdhet [MPa]
491
Brinellhårdhet [MPa]
363
Elasticitetsmodul [GPa]
37
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,9 · 106
Skjuvmodul [GPa]
14
1a jonisationspotential [eV]
5,577
2a jonisationspotential [eV]
11,059
3e jonisationspotential [eV]
19,174
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
16