SymbolHg
Latinskt namnHydrargyrum
Atomnummer80
Fas6
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa200,59
GruppII.B
Elektronegativitet
1,9
Oxidationstal
1, 2
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2
Densitet [g/cm3]
13,546
Tillstånd
Vätska
Smältpunkt [°C]
-38,862
Kokpunkt [°C]
356,66
Kritisk punkt [°C]
1477
Kritiskt tryck [MPa]
172
Atomradie [pm]
171
Kovalentradie [pm]
149
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
8,34
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,140
Upptäckt
Antiken
Hårdhet [Mohs skala]
1,5
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1 · 106
Elektrisk resistivitet [10-6Ω.m]
0,959
1a jonisationspotential [eV]
10,4375
2a jonisationspotential [eV]
18,759
3e jonisationspotential [eV]
34,202
Stabila isotoper
7
Instabila isotoper
19