SymbolN
Latinskt namnNitrogenium
Atomnummer7
Fas2
ÄmnesklassIcke-metaller
Relativ atommassa14,00674
GruppV.A
Elektronegativitet
3,0
Oxidationstal
-3, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p3
Densitet [g/cm3]
0,0012506
Tillstånd
Gas
Smältpunkt [°C]
-209,79
Kokpunkt [°C]
-195,802
Kritisk punkt [°C]
-146,94
Kritiskt tryck [MPa]
3,39
Atomradie [pm]
56
Kovalentradie [pm]
75
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,02598
Värmekapacitet [J K-1g-1]
1,042
Upptäckt
1772
1a jonisationspotential [eV]
14,5341
2a jonisationspotential [eV]
29,601
3e jonisationspotential [eV]
47,448
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
4