SymbolKr
Latinskt namnKrypton
Atomnummer36
Fas4
ÄmnesklassÄdelgaser
Relativ atommassa83,8
GruppVIII.A
Oxidationstal
2, 4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
Densitet [g/cm3]
0,0037493
Tillstånd
Gas
Smältpunkt [°C]
-157,10
Kokpunkt [°C]
-152,30
Kritisk punkt [°C]
-63,74
Kritiskt tryck [MPa]
5,5
Atomradie [pm]
88
Kovalentradie [pm]
110
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,00949
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,248
Upptäckt
1898
1a jonisationspotential [eV]
13,9996
2a jonisationspotential [eV]
24,359
3e jonisationspotential [eV]
36,95
Stabila isotoper
6
Instabila isotoper
17