SymbolCr
Latinskt namnChromium
Atomnummer24
Fas4
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa51,9961
GruppVI.B
Elektronegativitet
1,6
Oxidationstal
2, 3, 4, 5, 6
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Densitet [g/cm3]
7,19
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1857
Kokpunkt [°C]
2672
Atomradie [pm]
166
Kovalentradie [pm]
127
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
93,7
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,449
Upptäckt
1797
Hårdhet [Mohs skala]
9,0
Vickershårdhet [MPa]
1060
Brinellhårdhet [MPa]
1120
Elasticitetsmodul [GPa]
279
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
7,9 · 106
Skjuvmodul [GPa]
115
1a jonisationspotential [eV]
6,7666
2a jonisationspotential [eV]
16,5
3e jonisationspotential [eV]
30,96
Stabila isotoper
4
Instabila isotoper
5