SymbolCu
Latinskt namnCuprum
Atomnummer29
Fas4
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa63,546
GruppI.B
Elektronegativitet
1,9
Oxidationstal
1, 2, 3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
Densitet [g/cm3]
8,96
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1084,5
Kokpunkt [°C]
2567
Atomradie [pm]
145
Kovalentradie [pm]
138
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
401
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,385
Upptäckt
Antiken
Hårdhet [Mohs skala]
3,0
Vickershårdhet [MPa]
369
Brinellhårdhet [MPa]
874
Elasticitetsmodul [GPa]
130
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
6,07 · 107
Elektrisk resistivitet [10-6Ω.m]
0,0169
Skjuvmodul [GPa]
48
1a jonisationspotential [eV]
7,7264
2a jonisationspotential [eV]
20,292
3e jonisationspotential [eV]
36,83
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
9