SymbolC
Latinskt namnCarboneum
Atomnummer6
Fas2
ÄmnesklassIcke-metaller
Relativ atommassa12,011
GruppIV.A
Elektronegativitet
2,5
Oxidationstal
-4, 2, 4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p2
Densitet [g/cm3]
3,515
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
3550
Kokpunkt [°C]
4827
Atomradie [pm]
67
Kovalentradie [pm]
77
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
155
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,709
Hårdhet [Mohs skala]
10
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1 · 105
1a jonisationspotential [eV]
11,2603
2a jonisationspotential [eV]
24,383
3e jonisationspotential [eV]
47,887
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
5