SymbolCo
Latinskt namnCobaltum
Atomnummer27
Fas4
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa58,93320
GruppVIII.B
Elektronegativitet
1,8
Oxidationstal
2, 3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
Densitet [g/cm3]
8,9
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1494
Kokpunkt [°C]
2900
Atomradie [pm]
152
Kovalentradie [pm]
126
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
100
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,421
Upptäckt
1735
Hårdhet [Mohs skala]
5,5
Vickershårdhet [MPa]
1043
Brinellhårdhet [MPa]
700
Elasticitetsmodul [GPa]
209
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,7 · 107
Skjuvmodul [GPa]
75
1a jonisationspotential [eV]
7,881
2a jonisationspotential [eV]
17,06
3e jonisationspotential [eV]
33,5
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
13