SymbolCl
Latinskt namnChlorum
Atomnummer17
Fas3
ÄmnesklassHalogener
Relativ atommassa35,4527
GruppVII.A
Elektronegativitet
3,0
Oxidationstal
-1, 1, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Densitet [g/cm3]
0,003214
Tillstånd
Gas
Smältpunkt [°C]
-100,98
Kokpunkt [°C]
-34,6
Kritisk punkt [°C]
143,75
Kritiskt tryck [MPa]
7,991
Atomradie [pm]
42
Kovalentradie [pm]
71
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,0089
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,48
Upptäckt
1774
1a jonisationspotential [eV]
12,9676
2a jonisationspotential [eV]
23,81
3e jonisationspotential [eV]
39,611
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
9