SymbolSi
Latinskt namnSilicium
Atomnummer14
Fas3
ÄmnesklassHalvmetaller
Relativ atommassa28,0855
GruppIV.A
Elektronegativitet
1,8
Oxidationstal
-4, 4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Densitet [g/cm3]
2,332
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1410
Kokpunkt [°C]
2355
Atomradie [pm]
111
Kovalentradie [pm]
111
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
148
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,70
Upptäckt
1824
Hårdhet [Mohs skala]
7,0
Elasticitetsmodul [GPa]
47
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
4 · 102
1a jonisationspotential [eV]
8,1517
2a jonisationspotential [eV]
16,345
3e jonisationspotential [eV]
33,492
Stabila isotoper
3
Instabila isotoper
5