SymbolK
Latinskt namnKalium
Atomnummer19
Fas4
ÄmnesklassAlkalimetaller
Relativ atommassa39,0983
GruppI.A
Elektronegativitet
0,9
Oxidationstal
1
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Densitet [g/cm3]
0,862
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
93,65
Kokpunkt [°C]
760
Kritisk punkt [°C]
1950
Kritiskt tryck [MPa]
16
Atomradie [pm]
243
Kovalentradie [pm]
196
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
102,5
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,757
Upptäckt
1807
Hårdhet [Mohs skala]
0,5
Brinellhårdhet [MPa]
0,363
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,64 · 107
1a jonisationspotential [eV]
4,3407
2a jonisationspotential [eV]
31,625
3e jonisationspotential [eV]
45,72
Stabila isotoper
3
Instabila isotoper
8