SymbolCa
Latinskt namnCalcium
Atomnummer20
Fas4
ÄmnesklassJordartsmetaller
Relativ atommassa40,078
GruppII.A
Elektronegativitet
1,0
Oxidationstal
2
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Densitet [g/cm3]
1,55
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
839
Kokpunkt [°C]
1484
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
200
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,647
Upptäckt
1808
Hårdhet [Mohs skala]
1.5-2
Brinellhårdhet [MPa]
167
Elasticitetsmodul [GPa]
20
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
3,13 · 107
Skjuvmodul [GPa]
7,4
1a jonisationspotential [eV]
6,1132
2a jonisationspotential [eV]
11,871
3e jonisationspotential [eV]
50,908
Stabila isotoper
6
Instabila isotoper
8