SymbolCd
Latinskt namnCadmium
Atomnummer48
Fas5
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa112,411
GruppII.B
Elektronegativitet
1,7
Oxidationstal
2
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2
Densitet [g/cm3]
8,65
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
321,108
Kokpunkt [°C]
765
Atomradie [pm]
161
Kovalentradie [pm]
148
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
96,8
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,233
Upptäckt
1817
Hårdhet [Mohs skala]
2,0
Brinellhårdhet [MPa]
203
Elasticitetsmodul [GPa]
50
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
4,4 · 107
Skjuvmodul [GPa]
19
1a jonisationspotential [eV]
8,9937
2a jonisationspotential [eV]
16,908
3e jonisationspotential [eV]
37,48
Stabila isotoper
5
Instabila isotoper
14