SymbolI
Latinskt namnIodium
Atomnummer53
Fas5
ÄmnesklassHalogener
Relativ atommassa126,90447
GruppVII.A
Elektronegativitet
2,5
Oxidationstal
-1, 1, 3, 5, 7
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5
Densitet [g/cm3]
4,93
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
113,5
Kokpunkt [°C]
184,35
Kritisk punkt [°C]
546
Kritiskt tryck [MPa]
11,7
Atomradie [pm]
115
Kovalentradie [pm]
133
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,449
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,145
Upptäckt
1811
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1 · 10-7
1a jonisationspotential [eV]
10,4513
2a jonisationspotential [eV]
19,131
3e jonisationspotential [eV]
33,0
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
23