SymbolFe
Latinskt namnFerrum
Atomnummer26
Fas4
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa55,847
GruppVIII.B
Elektronegativitet
1,8
Oxidationstal
2, 3, 6
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Densitet [g/cm3]
7,874
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1535
Kokpunkt [°C]
2750
Atomradie [pm]
156
Kovalentradie [pm]
125
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
80,2
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,449
Hårdhet [Mohs skala]
4,0
Vickershårdhet [MPa]
608
Brinellhårdhet [MPa]
490
Elasticitetsmodul [GPa]
211
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1 · 107
Elektrisk resistivitet [10-6Ω.m]
0,101
Skjuvmodul [GPa]
82
1a jonisationspotential [eV]
7,9024
2a jonisationspotential [eV]
16,18
3e jonisationspotential [eV]
30,651
Stabila isotoper
4
Instabila isotoper
6