SymbolIr
Latinskt namnIridium
Atomnummer77
Fas6
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa192,22
GruppVIII.B
Elektronegativitet
2,2
Oxidationstal
2, 3, 4, 6
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d7 6s2
Densitet [g/cm3]
22,5
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
2447
Kokpunkt [°C]
4500
Atomradie [pm]
180
Kovalentradie [pm]
137
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
147
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,13
Upptäckt
1803
Hårdhet [Mohs skala]
6,5
Vickershårdhet [MPa]
1760
Brinellhårdhet [MPa]
1670
Elasticitetsmodul [GPa]
528
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
2,1 · 107
Skjuvmodul [GPa]
210
1a jonisationspotential [eV]
9,1
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
23