SymbolIn
Latinskt namnIndium
Atomnummer49
Fas5
ÄmnesklassMetaller
Relativ atommassa114,82
GruppIII.A
Elektronegativitet
1,7
Oxidationstal
1, 3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1
Densitet [g/cm3]
7,31
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
156,63
Kokpunkt [°C]
2080
Atomradie [pm]
156
Kovalentradie [pm]
144
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
81,6
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,233
Upptäckt
1863
Hårdhet [Mohs skala]
1,2
Elasticitetsmodul [GPa]
11
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
3,4 · 106
1a jonisationspotential [eV]
5,7864
2a jonisationspotential [eV]
18,869
3e jonisationspotential [eV]
28,03
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
32