SymbolHo
Latinskt namnHolmium
Atomnummer67
Fas6
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa164,93032
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,2
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f11 5d0 6s2
Densitet [g/cm3]
8,8
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1474
Kokpunkt [°C]
2695
Atomradie [pm]
175
Kovalentradie [pm]
192
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
16,2
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,165
Upptäckt
1879
Vickershårdhet [MPa]
481
Brinellhårdhet [MPa]
746
Elasticitetsmodul [GPa]
65
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,1 · 106
Skjuvmodul [GPa]
26
1a jonisationspotential [eV]
6,0216
2a jonisationspotential [eV]
11,805
3e jonisationspotential [eV]
22,843
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
28