SymbolHe
Latinskt namnHelium
Atomnummer2
Fas1
ÄmnesklassÄdelgaser
Relativ atommassa4,002602
GruppVIII.A
Elektronkonfiguration
1s2
Densitet [g/cm3]
0,0001785
Tillstånd
Gas
Smältpunkt [°C]
-272,12
Kokpunkt [°C]
-266,934
Kritisk punkt [°C]
-267,96
Kritiskt tryck [MPa]
0,227
Atomradie [pm]
31
Kovalentradie [pm]
32
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,152
Värmekapacitet [J K-1g-1]
5,193
Upptäckt
1868
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
2