SymbolHs
Latinskt namnHassium
Atomnummer108
Fas7
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa265
GruppVIII.B
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d6 7s2
Tillstånd
Solid
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
2