SymbolHf
Latinskt namnHafnium
Atomnummer72
Fas6
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa178,49
GruppIV.B
Elektronegativitet
1,3
Oxidationstal
4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d2 6s2
Densitet [g/cm3]
13,3
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
2227
Kokpunkt [°C]
4600
Atomradie [pm]
208
Kovalentradie [pm]
150
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
23
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,14
Upptäckt
1864
Hårdhet [Mohs skala]
5,5
Vickershårdhet [MPa]
1760
Brinellhårdhet [MPa]
1700
Elasticitetsmodul [GPa]
78
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
3,3 · 106
Skjuvmodul [GPa]
30
1a jonisationspotential [eV]
6,8251
2a jonisationspotential [eV]
14,925
3e jonisationspotential [eV]
23,32
Stabila isotoper
6
Instabila isotoper
15