SymbolAu
Latinskt namnAurum
Atomnummer79
Fas6
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa196,96654
GruppI.B
Elektronegativitet
2,4
Oxidationstal
1, 3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s1
Densitet [g/cm3]
19,32
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1064,43
Kokpunkt [°C]
2966
Atomradie [pm]
174
Kovalentradie [pm]
144
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
317
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,128
Upptäckt
Antiken
Hårdhet [Mohs skala]
2,5
Vickershårdhet [MPa]
216
Brinellhårdhet [MPa]
2450
Elasticitetsmodul [GPa]
78
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
4,5 · 107
Elektrisk resistivitet [10-6Ω.m]
0,022
Skjuvmodul [GPa]
27
1a jonisationspotential [eV]
9,2257
2a jonisationspotential [eV]
20,521
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
20