SymbolGe
Latinskt namnGermanium
Atomnummer32
Fas4
ÄmnesklassHalvmetaller
Relativ atommassa72,61
GruppIV.A
Elektronegativitet
1,8
Oxidationstal
2, 4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Densitet [g/cm3]
5,32
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
937,4
Kokpunkt [°C]
2830
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
59,9
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,32
Upptäckt
1885
Hårdhet [Mohs skala]
6,25
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
2 · 103
1a jonisationspotential [eV]
7,9
2a jonisationspotential [eV]
15,934
3e jonisationspotential [eV]
34,22
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
11