SymbolGa
Latinskt namnGallium
Atomnummer31
Fas4
ÄmnesklassMetaller
Relativ atommassa69,723
GruppIII.A
Elektronegativitet
1,6
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Densitet [g/cm3]
5,93
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
29,78
Kokpunkt [°C]
2403
Atomradie [pm]
135
Kovalentradie [pm]
122
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
40,6
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,371
Upptäckt
1875
Hårdhet [Mohs skala]
1,5
Brinellhårdhet [MPa]
60
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
7,1 · 106
1a jonisationspotential [eV]
5,9993
2a jonisationspotential [eV]
20,51
3e jonisationspotential [eV]
30,71
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
11