SymbolGd
Latinskt namnGadolinium
Atomnummer64
Fas6
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa157,25
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,1
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f7 5d1 6s2
Densitet [g/cm3]
7,9
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1311
Kokpunkt [°C]
3266
Atomradie [pm]
233
Kovalentradie [pm]
196
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
10,6
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,236
Upptäckt
1880
Vickershårdhet [MPa]
570
Brinellhårdhet [MPa]
180
Elasticitetsmodul [GPa]
55
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
7,7 · 105
Skjuvmodul [GPa]
22
1a jonisationspotential [eV]
6,15
2a jonisationspotential [eV]
12,095
3e jonisationspotential [eV]
20,635
Stabila isotoper
7
Instabila isotoper
11