SymbolFr
Latinskt namnFrancium
Atomnummer87
Fas7
ÄmnesklassAlkalimetaller
Relativ atommassa223,019
GruppI.A
Elektronegativitet
0,7
Oxidationstal
1
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s1
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
27
Kokpunkt [°C]
677
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
15
Upptäckt
1939
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
21