SymbolP
Latinskt namnPhosphorus
Atomnummer15
Fas3
ÄmnesklassIcke-metaller
Relativ atommassa30,973762
GruppV.A
Elektronegativitet
2,1
Oxidationstal
-3, 3, 5
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Densitet [g/cm3]
1,83
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
44,1
Kokpunkt [°C]
280
Atomradie [pm]
98
Kovalentradie [pm]
106
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,235
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,769
Upptäckt
1669
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1 · 107
1a jonisationspotential [eV]
10,4867
2a jonisationspotential [eV]
19,725
3e jonisationspotential [eV]
30,18
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
6