SymbolF
Latinskt namnFluorum
Atomnummer9
Fas2
ÄmnesklassHalogener
Relativ atommassa18,9984032
GruppVII.A
Elektronegativitet
4,0
Oxidationstal
-1
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p5
Densitet [g/cm3]
0,001696
Tillstånd
Gas
Smältpunkt [°C]
-219,62
Kokpunkt [°C]
-188,14
Kritisk punkt [°C]
-129,02
Kritiskt tryck [MPa]
5,172
Atomradie [pm]
42
Kovalentradie [pm]
71
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,0279
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,824
Upptäckt
1886
1a jonisationspotential [eV]
17,4228
2a jonisationspotential [eV]
34,97
3e jonisationspotential [eV]
62,707
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
5