SymbolFl
Latinskt namnFlerovium
Atomnummer114
Fas7
ÄmnesklassMetaller
Relativ atommassa289
GruppIV.A
Oxidationstal
2
Elektronkonfiguration
5f14 6d10 7s2 7p2
Tillstånd
Solid
Upptäckt
1999
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
5