SymbolEu
Latinskt namnEuropium
Atomnummer63
Fas6
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa151,965
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,0
Oxidationstal
2, 3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f7 5d0 6s2
Densitet [g/cm3]
5,243
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
822
Kokpunkt [°C]
1597
Atomradie [pm]
231
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
13,9
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,182
Upptäckt
1896
Vickershårdhet [MPa]
167
Elasticitetsmodul [GPa]
18
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,1 · 106
Skjuvmodul [GPa]
7,9
1a jonisationspotential [eV]
5,6704
2a jonisationspotential [eV]
11,245
3e jonisationspotential [eV]
24,926
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
19