SymbolEr
Latinskt namnErbium
Atomnummer68
Fas6
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa167,26
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,2
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f12 5d0 6s2
Densitet [g/cm3]
9,066
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1545
Kokpunkt [°C]
2863
Atomradie [pm]
226
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
14,3
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,168
Upptäckt
1843
Vickershårdhet [MPa]
589
Brinellhårdhet [MPa]
814
Elasticitetsmodul [GPa]
70
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,2 · 106
Skjuvmodul [GPa]
28
1a jonisationspotential [eV]
6,1078
2a jonisationspotential [eV]
11,929
3e jonisationspotential [eV]
22,739
Stabila isotoper
6
Instabila isotoper
10