SymbolEs
Latinskt namnEinsteinium
Atomnummer99
Fas7
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa252,0829
GruppIII.B
Oxidationstal
2, 3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f11 6d0 7s2
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
850
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
10
Upptäckt
1954
1a jonisationspotential [eV]
6,42
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
12