SymbolDy
Latinskt namnDysprosium
Atomnummer66
Fas6
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa162,50
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,2
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f10 5d0 6s2
Densitet [g/cm3]
5,559
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1412
Kokpunkt [°C]
2562
Atomradie [pm]
228
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
10,7
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,173
Upptäckt
1843
Vickershårdhet [MPa]
540
Brinellhårdhet [MPa]
500
Elasticitetsmodul [GPa]
61
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,1 · 106
Skjuvmodul [GPa]
25
1a jonisationspotential [eV]
5,9389
2a jonisationspotential [eV]
11,67
3e jonisationspotential [eV]
22,802
Stabila isotoper
7
Instabila isotoper
14