SymbolDb
Latinskt namnDubnium
Atomnummer105
Fas7
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa262,1138
GruppV.B
Oxidationstal
5
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d3 7s2
Tillstånd
Solid
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
5