SymbolCs
Latinskt namnCaesium
Atomnummer55
Fas6
ÄmnesklassAlkalimetaller
Relativ atommassa132,90543
GruppI.A
Elektronegativitet
0,7
Oxidationstal
1
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1
Densitet [g/cm3]
1,873
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
28,40
Kokpunkt [°C]
700
Kritisk punkt [°C]
1665
Kritiskt tryck [MPa]
9,4
Atomradie [pm]
298
Kovalentradie [pm]
225
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
35,9
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,24
Upptäckt
1860
Hårdhet [Mohs skala]
0,2
Elasticitetsmodul [GPa]
1,7
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
5,3 · 106
1a jonisationspotential [eV]
3,8939
2a jonisationspotential [eV]
25,10
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
19