SymbolCe
Latinskt namnCerium
Atomnummer58
Fas6
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa140,115
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,1
Oxidationstal
3, 4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f1 5d1 6s2
Densitet [g/cm3]
6,7
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
799
Kokpunkt [°C]
3426
Kovalentradie [pm]
165
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
11,4
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,19
Upptäckt
1803
Hårdhet [Mohs skala]
2,5
Vickershårdhet [MPa]
270
Brinellhårdhet [MPa]
412
Elasticitetsmodul [GPa]
34
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1,4 · 106
Skjuvmodul [GPa]
14
1a jonisationspotential [eV]
5,5387
2a jonisationspotential [eV]
10,851
3e jonisationspotential [eV]
20,2
Stabila isotoper
4
Instabila isotoper
15