SymbolCf
Latinskt namnCalifornium
Atomnummer98
Fas7
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa251,0796
GruppIII.B
Oxidationstal
2, 3, 4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f10 6d0 7s2
Densitet [g/cm3]
14
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
900
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
10
Upptäckt
1950
1a jonisationspotential [eV]
6,3
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
12