SymbolBr
Latinskt namnBromum
Atomnummer35
Fas4
ÄmnesklassHalogener
Relativ atommassa79,904
GruppVII.A
Elektronegativitet
2,8
Oxidationstal
-1, 1, 3, 5, 7
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Densitet [g/cm3]
3,123
Tillstånd
Vätska
Smältpunkt [°C]
-7,25
Kokpunkt [°C]
58,78
Kritisk punkt [°C]
315
Kritiskt tryck [MPa]
10,34
Atomradie [pm]
94
Kovalentradie [pm]
114
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,122
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,226
Upptäckt
1826
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
1 · 10-10
1a jonisationspotential [eV]
11,8138
2a jonisationspotential [eV]
21,8
3e jonisationspotential [eV]
36,0
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
16