SymbolB
Latinskt namnBorum
Atomnummer5
Fas2
ÄmnesklassHalvmetaller
Relativ atommassa10,811
GruppIII.A
Elektronegativitet
2,0
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p1
Densitet [g/cm3]
2,34
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
2300
Kokpunkt [°C]
2550
Atomradie [pm]
87
Kovalentradie [pm]
82
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
27
Värmekapacitet [J K-1g-1]
1,026
Upptäckt
1808
Hårdhet [Mohs skala]
9,3
Vickershårdhet [MPa]
4.9 · 104
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
5 · 10-6
1a jonisationspotential [eV]
8,298
2a jonisationspotential [eV]
25,154
3e jonisationspotential [eV]
37,93
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
4