SymbolPb
Latinskt namnPlumbum
Atomnummer82
Fas6
ÄmnesklassMetaller
Relativ atommassa207,2
GruppIV.A
Elektronegativitet
1,8
Oxidationstal
2, 4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Densitet [g/cm3]
11,35
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
323,50
Kokpunkt [°C]
1740
Atomradie [pm]
154
Kovalentradie [pm]
147
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
35,3
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,129
Upptäckt
Antiken
Hårdhet [Mohs skala]
1,5
Brinellhårdhet [MPa]
38,3
Elasticitetsmodul [GPa]
16
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
4,8 · 106
Elektrisk resistivitet [10-6Ω.m]
0,206
Skjuvmodul [GPa]
5,6
1a jonisationspotential [eV]
7,4167
2a jonisationspotential [eV]
15,028
3e jonisationspotential [eV]
31,943
Stabila isotoper
4
Instabila isotoper
24