SymbolBe
Latinskt namnBeryllium
Atomnummer4
Fas2
ÄmnesklassJordartsmetaller
Relativ atommassa9,012182
GruppII.A
Elektronegativitet
1,5
Oxidationstal
2
Elektronkonfiguration
1s2 2s2
Densitet [g/cm3]
1,828
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1278
Kokpunkt [°C]
2970
Atomradie [pm]
112
Kovalentradie [pm]
90
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
200
Värmekapacitet [J K-1g-1]
1,825
Upptäckt
1828
Hårdhet [Mohs skala]
5.0-5.5
Vickershårdhet [MPa]
1670
Brinellhårdhet [MPa]
600
Elasticitetsmodul [GPa]
287
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
2,5 · 107
Skjuvmodul [GPa]
132
1a jonisationspotential [eV]
9,3226
2a jonisationspotential [eV]
18,211
3e jonisationspotential [eV]
153,893
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
3