SymbolBk
Latinskt namnBerkelium
Atomnummer97
Fas7
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa247,0703
GruppIII.B
Oxidationstal
3, 4
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f9 6d0 7s2
Densitet [g/cm3]
14,8
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1020
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
10
Upptäckt
1949
1a jonisationspotential [eV]
6,23
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
8