SymbolBa
Latinskt namnBaryum
Atomnummer56
Fas6
ÄmnesklassJordartsmetaller
Relativ atommassa137,327
GruppII.A
Elektronegativitet
0,9
Oxidationstal
2
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2
Densitet [g/cm3]
3,5
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
725
Kokpunkt [°C]
1640
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
18,4
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,204
Upptäckt
1808
Hårdhet [Mohs skala]
1,25
Elasticitetsmodul [GPa]
13
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
2,8 · 106
Skjuvmodul [GPa]
4,9
1a jonisationspotential [eV]
5,2117
2a jonisationspotential [eV]
10,004
Stabila isotoper
7
Instabila isotoper
17