SymbolAt
Latinskt namnAstatum
Atomnummer85
Fas6
ÄmnesklassHalogener
Relativ atommassa209,9871
GruppVII.A
Elektronegativitet
2,2
Oxidationstal
-1, 1, 3, 5, 7
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
302
Kokpunkt [°C]
330
Atomradie [pm]
127
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
1,7
Upptäckt
1940
1a jonisationspotential [eV]
9,5
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
21