SymbolAs
Latinskt namnArsenicum
Atomnummer33
Fas4
ÄmnesklassHalvmetaller
Relativ atommassa74,92159
GruppV.A
Elektronegativitet
2,0
Oxidationstal
-3, 3, 5
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Densitet [g/cm3]
4,7
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
817
Kokpunkt [°C]
613
Atomradie [pm]
114
Kovalentradie [pm]
119
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
50
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,33
Upptäckt
1250
Hårdhet [Mohs skala]
3,5
Brinellhårdhet [MPa]
1440
Elasticitetsmodul [GPa]
8
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
3,3 · 106
1a jonisationspotential [eV]
9,8152
2a jonisationspotential [eV]
18,633
3e jonisationspotential [eV]
28,351
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
13