SymbolAr
Latinskt namnArgon
Atomnummer18
Fas3
ÄmnesklassÄdelgaser
Relativ atommassa39,948
GruppVIII.A
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Densitet [g/cm3]
0,0017838
Tillstånd
Gas
Smältpunkt [°C]
-189,4
Kokpunkt [°C]
-185,87
Kritisk punkt [°C]
-86,28
Kritiskt tryck [MPa]
4,988
Atomradie [pm]
71
Kovalentradie [pm]
97
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
0,0177
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,52
Upptäckt
1894
1a jonisationspotential [eV]
15,7596
2a jonisationspotential [eV]
27,629
3e jonisationspotential [eV]
40,74
Stabila isotoper
3
Instabila isotoper
5