SymbolSb
Latinskt namnStibium
Atomnummer51
Fas5
ÄmnesklassHalvmetaller
Relativ atommassa121,75
GruppV.A
Elektronegativitet
1,9
Oxidationstal
-3, 3, 5
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3
Densitet [g/cm3]
7,29
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
630,74
Kokpunkt [°C]
1750
Atomradie [pm]
133
Kovalentradie [pm]
138
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
24,3
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,207
Upptäckt
1450
Hårdhet [Mohs skala]
3-3.5
Brinellhårdhet [MPa]
294
Elasticitetsmodul [GPa]
55
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
2,5 · 106
Skjuvmodul [GPa]
20
1a jonisationspotential [eV]
8,64
2a jonisationspotential [eV]
16,53
3e jonisationspotential [eV]
25,3
Stabila isotoper
2
Instabila isotoper
27