SymbolAm
Latinskt namnAmericium
Atomnummer95
Fas7
ÄmnesklassInre övergångsmetallerna
Relativ atommassa243,0614
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,3
Oxidationstal
3, 4, 5, 6
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f7 6d0 7s2
Densitet [g/cm3]
13,67
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1170
Kokpunkt [°C]
2607
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
10
Upptäckt
1944
1a jonisationspotential [eV]
5,993
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
13