SymbolAl
Latinskt namnAluminium
Atomnummer13
Fas3
ÄmnesklassMetaller
Relativ atommassa26,981539
GruppIII.A
Elektronegativitet
1,5
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Densitet [g/cm3]
2,6989
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
660,37
Kokpunkt [°C]
2467
Atomradie [pm]
118
Kovalentradie [pm]
118
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
237
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,9
Upptäckt
1825
Hårdhet [Mohs skala]
2,9
Vickershårdhet [MPa]
167
Brinellhårdhet [MPa]
245
Elasticitetsmodul [GPa]
70
Elektrisk ledningsförmåga [S m-1]
37,7 · 106
Elektrisk resistivitet [10-6Ω.m]
0,0267
Skjuvmodul [GPa]
26
1a jonisationspotential [eV]
5,9858
2a jonisationspotential [eV]
18,828
3e jonisationspotential [eV]
28,447
Stabila isotoper
1
Instabila isotoper
7