SymbolAc
Latinskt namnActinium
Atomnummer89
Fas7
ÄmnesklassÖvergångsmetaller
Relativ atommassa227,0278
GruppIII.B
Elektronegativitet
1,1
Oxidationstal
3
Elektronkonfiguration
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 6d1 7s2
Densitet [g/cm3]
10,07
Tillstånd
Solid
Smältpunkt [°C]
1050
Kokpunkt [°C]
3200
Atomradie [pm]
195
Värmeledningsförmåga [W m-1K-1]
12
Värmekapacitet [J K-1g-1]
0,12
Upptäckt
1899
1a jonisationspotential [eV]
5,17
2a jonisationspotential [eV]
10,148
Stabila isotoper
0
Instabila isotoper
11